Zaznacz stronę

ORGANIZATORZY:
Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy
VIII Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy – Poznań
KONKURENCJE
Konkurencja nr I – celność lądowania tzw. „klasyczna”
W konkurencji Nr I mogą startować zawodnicy, którzy używają spadochronów konstrukcyjnie przeznaczonych do skoków na celność lądowania.
Konkurencja nr II – celność lądowania tzw. „szybka”
W konkurencji Nr II mogą startować zawodnicy, którzy używają spadochronów o powierzchni czaszy 220 i mniejszej.
KLASYFIKACJA
I. Indywidualna
II. Drużynowa
skład drużyny: trzech zawodników, w tym kapitan drużyny
Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty należy przesłać do dnia 20.08.2015
Wpisowe:
Członkowie Związku Polskich Spadochroniarzy 150 zł
Zawodnicy niezrzeszeni: 250 zł
Zgłoszenie zawodnika po 20.08.2015: 300 zł
Wpisowe należy przelać na konto:
24 1090 1362 0000 0001 1560 9685
Związek Polskich Spadochroniarzy VIII oddział w Poznaniu
60-639 Poznań
ul. Nad Potokiem 19/13
Ilość miejsc jest ograniczona, o udziale w zawodach decyduje termin zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty.
Skład zespołu:
Drużyny 3 osobowe lub udział indywidualny.
Wyposażenie:
Umożliwiające start we wszystkich konkurencjach
dokumenty uprawniające do udziału w zawodach:
– ubezpieczenie indywidualne OC
– świadectwo kwalifikacji
– odcinek przekazu pieniężnego na konto organizatora lub gotówka
Przyjazd zawodników:
W dniu 02.09.2015r. Godz. 19°°
Adres: Ośrodek Spadochronowy ZPS Poznań – Piła Lotnisko wjazd od ulicy Wałeckiej
Odprawa techniczna godz. 20°° w dniu 02.09.2014 r.
Rozegranie zawodów 03-05 września 2015
Skoki spadochronowe będą wykonywane ze śmigłowca W3 Sokół
06 września zakończenie i pożegnanie zawodników.
zgłoszenia zawodników indywidualnych i drużyn proszę wysłać na adres:
michal.zmuda@zps-poznan.pl